Skip to content

Pracownia TK

Informacje

Kontakt

Telefon : (76) 870 30 14
wew. 6257
Telefon bezpośredni: 799070501

Kadra

dr hab. n. med. Tomasz Sozański

Uwaga!

W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

 

Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Źródło: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych