Skip to content

Polityka Jakości

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
“JAWORSKI SZPITAL – TWÓJ SZPITAL”

W Jaworskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. jest ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, który jest doskonalony zgodnie z wymaganiami niniejszej normy.

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom powiatu jaworskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod profilaktyki i  promocji zdrowia oraz leczenia poprzez:

  1. Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa opieki medycznej.
  2. Diagnostykę, leczenie i pielęgnowanie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki.
  3. Zapewnienie przyjaznej, miłej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia.
  4. Tworzenie lepszych warunków pobytu pacjentów.
  5. Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów.
  6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa żywienia pacjentów poprzez dostarczanie produktów spełniających normy jakościowe, smakowe i zdrowotne.
  8. Zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego.

Do podstawowych celów Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. należy:

 zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczeń w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej.

Realizując wyżej wymienione cele, Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala, wdrażamy i będziemy stale doskonalić system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. W ramach tego systemu opracowujemy standardy, procedury i instrukcje wykonywania zadań, określamy szczegółowo mierzalne cele, monitorujemy stosowanie zasad.

Wszystkich Pracowników czynię współodpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do aktywnego włączenia się do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.