Skip to content

Kontakt

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.   

ul. Szpitalna 3 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie

NIP 695-146-39-78 REGON 020303831

Numer rachunku bankowego:

PL 03 1020 3017 0000 2802 0213 5101

BIC(SWIFT) : BPKOPLPW

Bank PKO BP SA Oddział w Legnicy

Telefon: 76 870 30 14

Numery wewnętrzne:

1     Rejestracja do poradni specjalistycznych i TK

2     Izba Przyjęć

3     Oddziały szpitalne

            1 – Oddział wewnętrzny

            2 – Oddział chirurgiczny

            3 – Oddział pediatryczny

            4 – Zakład Opieki Leczniczej

            5 – Zakład Opieki Długoterminowej

4     Administracja i biuro Zarządu

            1 – sekretariat

            2 – księgowość

            3 – kadry

            4 – przełożona pielęgniarek

            5 – pielęgniarka epidemiologiczna

            6 – zaopatrzenie

5     Sekcja techniczna

6     Możliwość wybierania dowolnego numeru wewnętrznego