Skip to content

Informacje Środowiskowe

Informacja
o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego,
wykonywanej przez
Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z.o.o.
59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

Pracownia rentgenowska diagnostyczna

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. Dz.U z 2021 poz. 1941 art. 32c pkt 2

Działalność naszej jednostki w 2023r między innymi polega na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i eksploatacji pracowni, w której jest stosowane to urządzenie. Działalność wykonywana była na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W w/w okresie Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników metodą dozymetrii środowiskowej – ( nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu)
  • dla osób z ogółu ludności – (pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące oraz ustawy Prawo Atomowe – dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2023 roku wynosiła:

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: dawka skuteczna 20 mSv na całe ciało, równoważna 20 mSv na oczy i 500 mSv na dłonie, przedramiona;
  • dla osób z ogółu ludności: dawka skuteczna 1 mSv na całe ciało i równoważna na oczy 15 mSv oraz na skórę 50 mSv

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2023 roku negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz otoczenie.

Data aktualizacji, 02.10.2023 r.