Skip to content

Informacje Środowiskowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Jaworskie Centrum Medyczne

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

  • Decyzja nr 114/16 z dnia 26 stycznia 2016r. DPWIS we Wrocławiu na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki
  • Decyzja nr 1554/18 z dnia 28 grudnia 2018r DPWIS we Wrocławiu na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Moviplan IC
  • Decyzja nr 134/19 z dnia 31 stycznia 2019r DPWIS we Wrocławiu na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.
  • Decyzja nr 260/18 z dnia 01 marca 2018r DPWIS we Wrocławiu na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu tomograf komputerowy Somatom Sensation 16

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych-w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.