Skip to content

Oddział Chirurgii Ogólnej

Informacje

Kontakt

Telefon : (76) 870 30 14
Telefon : (76) 870 30 15

dyżurka lekarska - wew. 6214
dyżurka pielęgniarska - wew. 6248
sekretariat oddziału - wew. 6213

Dodatkowe informacje

Liczba łóżek : 20

O Oddziale

Oddział dysponuje 20 łóżkami – na salach 1  i 2-osobowych, w większości wyposażonych we własny węzeł sanitarny. Dodatkowo w oddziale znajduje się 4-łóżkowa sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego.

Oddział Chirurgii Ogólnej JCM jest niewielkim lecz nowoczesnym oddziałem z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Hospitalizowanym pacjentom zapewniamy fachową i  troskliwą opiekę oraz pełen zakres operacji planowych, jak i ostrodyżurowych.

Zespół Oddziału stale poszerza ofertę operacji wykonywanych metodą laparoskopową (małoinwazyjnych). Obok wycięcia pęcherzyka żółciowego oferujemy także laparoskopowe leczenie przepuklin pachwinowych oraz (w wybranych przypadkach) przepuklin brzusznych.

Po wypisaniu z Oddziału pacjenci mogą pozostawać pod dalszą opieką zespołu lekarskiego JCM w przyszpitalnej poradni chirurgii ogólnej. 

Lekarze Oddziału specjalizują się w szczególności

Lekarze Oddziału pracują także w nowoczesnej pracowni endoskopowej, gdzie wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych, leczonych w przyszpitalnych poradniach a także badania komercyjne.

Zakres badań i zabiegów wykonywanych w pracowni endoskopowej obejmuje diagnostyczne gastroskopie i kolonoskopie, endoskopowe usuwanie polipów żołądka i jelita grubego, biopsje guzów żołądka i jelita grubego, opaskowanie żylaków przełyku. 

Praktyczne informacje o oddziale

Dla zapewnienia właściwego poziomu opieki oraz bezpieczeństwa pacjenta powinien on stawić się ze skierowaniem do szpitala, całą posiadaną dokumentacją medyczną (dotyczącą aktualnego schorzenia oraz chorób przebytych lub towarzyszących) a także z  listą przyjmowanych leków.

Przyjęcie do szpitala następuje zgodnie z kolejnością zgłaszania się pacjentów oraz możliwościami technicznymi Oddziału. Należy podkreślić jednak, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach może to oznaczać wyznaczenie wcześniejszego lub późniejszego terminu operacji.

 

Pacjentom nieubezpieczonym lub oczekującym operacji poza wyznaczoną kolejnością oferujemy możliwość leczenia w trybie komercyjnym – odpłatnie.