Skip to content

PROJEKT „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym”

Uprzejmie informujemy, iż Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym” w ramach Działania 6.2  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 05.07.2016 – 31.12.2017

Wartość ogółem Projektu: 702 577,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 596 842,66 PLN

Celem głównym projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego tj. 2 stołów zabiegowych, 2 lamp zabiegowych, diatermii chirurgicznej, aparatu do krioterapii, 2 pił oscylacyjnych, autoklaw niskotemperaturowy, gastroskopu wideo, kolonoskopu wideo, rektoskopu, pistoletu do biopsji, uretrocystoskopu giętkiego, aparatu do EKG, aparatu do USG (Doopler) z trzema głowicami. Sprzęt będzie używany w poradniach specjalistycznych i w warunkach ambulatoryjnych u pacjentów niewymagających hospitalizacji (nie będzie używany na potrzeby udzielania świadczeń szpitalnych).

Realizacja projektu zapewni pacjentom znaczącą poprawę w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poprzez realizację kompleksowej, planowanej, ciągłej i zintegrowanej opieki oraz wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Nastąpi przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji (hospitalizacji „jednego dnia”) na rzecz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Sprzęt medyczny o wysokich parametrach jakościowych umożliwi rozszerzenie oferty badań diagnostycznych i zabiegowych, co w efekcie pozwoli na wykonywanie dokładniejszych badań i mniej inwazyjnych zabiegów w krótszym czasie. Wspólne działanie JCM sp. z o.o. w porozumieniu ze współpracującymi podmiotami leczniczymi pozwoli na pokierowanie pacjenta na odpowiednią ścieżkę leczenia oraz opieki.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:

1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 668 490,43 zł

3. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 1 031 osób