Skip to content

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Informacja o projekcie. Logotypy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej. Jaworskie Centrum Medyczne współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19". Dofinansowanie projektu: 145.953,63 zł.