Przedsiębiorstwo Jaworskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19; 12.1.A Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, Nabór horyzontalny, Zdrowie.

Tytuł projektu:

„Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki powikłań po przechorowaniu COVID-19 w Jaworskim Centrum Medycznym”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu do diagnostyki powikłań po przebytym COVID-19, a co za tym idzie poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z terenu województwa dolnośląskiego, a szczególnie z terenu powiatu jaworskiego.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i skuteczności leczenia, skrócenia czasu niezbędnego na dokonanie diagnozy oraz oczekiwania na wizytę, poprawy stanu zdrowia pacjentów mających powikłania po COVID-19.

Wartość projektu: 1 956 260,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 760 634,00 PLN