Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 9.12.2021 r.

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM 

2) Zal nr 1 do Zapytania – Formularz oferty_węzeł ciepła+system JCM

3) Zal nr 2 do Zapytania – Wykaz robót_węzeł ciepła+system JCM

4) Zal nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_węzeł ciepła+system JCM

5) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM

6) Zal nr 5 do Zapytania – Audyt Efektywności Energetycznej – SOZE – Jawor – JCM

7) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM