Zapytanie ofertowe nr 6/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2021 r.

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM 

2) Zal nr 1 do Zapytania – Formularz oferty_węzeł ciepła+system JCM

3) Zal nr 2 do Zapytania – Wykaz robót_węzeł ciepła+system JCM

4) Zal nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_węzeł ciepła+system JCM

5) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM

6) Zal nr 5 do Zapytania – Audyt Efektywności Energetycznej – SOZE – Jawor – JCM

7) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM

8) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

9) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

10) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego_20220103

komponenty węzła cieplnego JCM + schemat

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 6/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 6/2021:

W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania prosimy o sprecyzowanie zakresu modernizacji węzła ciepła i związanych z tym prac obiektowych na instalacji wewnętrznej szpitala (np. przebudowa rozdzielaczy niskich parametrów w budynku szpitala i kotłowni). Prosimy również o określenie przedmiotu działanie BMS który w specyfikacji oprócz monitoringu pracy węzła cieplnego zawiera również obsługę i sterowanie instalacją oświetleniową obiektu.

Zapytanie ofertowe nr 5/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 9.12.2021 r.

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM 

2) Zal nr 1 do Zapytania – Formularz oferty_węzeł ciepła+system JCM

3) Zal nr 2 do Zapytania – Wykaz robót_węzeł ciepła+system JCM

4) Zal nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_węzeł ciepła+system JCM

5) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM

6) Zal nr 5 do Zapytania – Audyt Efektywności Energetycznej – SOZE – Jawor – JCM

7) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 3” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 15.12.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2021 r. 

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 3_oświetlenie_JCM

2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy_oświetlenie_JCM

3) Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz robót_oświetlenie_JCM

4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_oświetlenie_JCM

5) Załącznik nr 4 do Zapytania – OPZ_oświetlenie_JCM

6) Załącznik nr 5 do Zapytania – Projekt_wykonawczy_Budynek_C

7) Załącznik nr 6 do Zapytania – Zestawienie_oświetlenia_JCM

8) Załacznik nr 7 do Zapytania – STWiOR_oświetlenie_JCM

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 4/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.


pytanie 1 
Czy Zamawiający przewiduje sporządzenie sporządzenie “Harmonogramu czasowego” określającego terminy przekazywania (udostępniania)  poszczególnych pomieszczeń z uwagi na wykonywanie prac na czynnym obiekcie.

pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza odbiory przejściowe dla pomieszczeń lub ich zespołów ( np. blok operacyjny, kuchnia itp ) przed przekazaniem ich do użytkowania. Taka procedura wydaje się być zasadna z uwagi na okres gwarancji jak i na zgodność z przepisami – instalacja nie powinna być użytkowana bez dokonania odbioru technicznego.

odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przewiduje sporządzenie “Harmonogramu czasowego” określającego terminy przekazywania (udostępniania) poszczególnych pomieszczeń.

odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza odbiory przejściowe techniczne dla pomieszczeń lub ich zespołów ( np. blok operacyjny, kuchnia itp ) przed przekazaniem ich do użytkowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że okres gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu końcowego stwierdzającego realizację przedniotu umowy.

Zapytanie ofertowe nr 3/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 2” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  z dnia 28.09.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.09.2021 r. 

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 2_PV JCM

2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy_PV JCM

3) Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz robót_PV JCM

4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_PV JCM

5) Załącznik nr 4 do Zapytania – OPZ_PV JCM

6) Załącznik nr 5 do Zapytania – Inwentaryzacja budynku z 3 lutego 2021

7) Załącznik nr 6 do Zapytania – SSTWiOR_PV JCM

Zapytanie ofertowe nr 2/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 2” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.09.2021 r. 

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 2_PV JCM

2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy_PV JCM

3) Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz robót_PV JCM

4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_PV JCM

5) Załącznik nr 4 do Zapytania – OPZ_PV JCM

6) Załącznik nr 5 do Zapytania – Inwentaryzacja budynku z 3 lutego 2021

7) Załącznik nr 6 do Zapytania – SSTWiOR_PV JCM

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 1” w ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

UWAGA! Ważna informacja dla oferentów:

Informujemy, iż dokonuje się modyfikacji zapytania ofertowego oraz załączników poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w toku postępowania a odpowiedzi te stają się integralna częścią zapytania.

Informujemy także, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ulega przedłużeniu do dnia 10.08.2021 roku do godz. 10:00 a termin otwarcia ofert dnia 10.08.2021 roku do godz. 12:15.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 10.x08.2021 r. godz. 12:15 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  z dnia 17.08.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz oferty_termomodernizacja JCM
3) Załącznik nr 2 do zapytania – kosztorys slepy
4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wykaz robót_termomodernizacja JCM
5) Załącznik nr 4 do Zapytania – Wzór umowy_termomodernizacja JCM
6) Załącznik nr 5 do Zapytania – OPZ_termomodernizacja JCM
7) Załącznik nr 6 do Zapytania – PB
8) Załącznik nr 7 do Zapytania –  STWIORB
9) Załącznik nr 8 do Zapytania – przedmiar

Dodatkowe materiały do pobrania:

1) Skan mapy do celów projektowych

2) Inwentaryzacja budynków:

– piwnica

– parter

– I piętro

– II piętro

– dach

– przekrój

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 1/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 1/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.

Pytania Nr 1 z dnia 26.07.2021 r.

 1. Jaką metodą ma być ocieplony stropodach łącznika i strop nad salą operacyjną.
 2. Jaka ma być grubość granulatu z wełny, w przedmiarze jest grubość 40 cm, w załączniku nr 5 jest grubość 30 cm.
 3. Dokładniejsze sprecyzowanie zakresu robót izolacji termicznej ścian w gruncie (ściana od wjazdu dla karetek pogotowia, schody wyjściowe na teren przyszpitalny, taras nad budynkiem przy wejściu do szpitala od strony ambulatorium, czy istniejące ściany oporowe równolegle do budynku będą burzone i odbudowane, wejście do szpitala od strony bramy wjazdowej do szpitala, ściany równoległe do łącznika między szpitalem i ambulatorium).
 4. Gdzie są usytuowane studzienki burzowe do odprowadzania wody z  projektowanego drenażu liniowego.
 5. Z jakiego materiału ma być wykonana opaska wokół budynku
 6. Jaki zakres robót do wykonania przy ścianach wewnętrznych po wymianie okien (czy mają być wykonane: gruntowanie ścian, gładzie, malowanie, obróbka ościeży, demontaż i montaż parapetów wewnętrznych, jakie parapety, czy inne rozwiązanie).
 7. Czy okna mają posiadać nawiewniki, jeśli tak to jakich parametrach.
 8. Jaka jest zalecana technologia montaż okien.
 9. Drzwi zewnętrzne z PCV jakie mają mieć wyposażenie: klamka, pochwyt czy samozamykacz.
 10. Jaki parametr cieplny mają mieć okna.
 11. Ile i które mają być wymienione drzwi zewnętrzne.

Odpowiedź na Pytania Nr 1 z dnia 26.07.2021 r.

 1. Budynek ,,C” – wykonać metodą wdmuchiwania.  Budynek ,, Łącznika” – styropapa,  Budynek ,,A” – wykonać metodą klejenia styropianu do sufitu (metodą mocowania ocieplenia  pod konstrukcją dachu)
 2. Zgodnie z Załącznikiem Nr 5
 3. Wjazd dla karetek i przyległe do niego schody wraz z tarasem bez izolacji ścian piwnic i bez drenażu. Jeśli okna w piwnicy są zamontowane powyżej gruntu to studzienki doświetlające okien zostaną zlikwidowane po dociepleniu ścian i nie będą odtwarzane, natomiast w przypadku czterech okien w łączniku należy odbudować studzienki doświetlające okien ponieważ okna te zagłębione są poniżej poziomu gruntu.
 4. Należy odprowadzić do studzienek kanalizacji deszczowej zgodnie z dołączoną powyżej mapą.
 5. Kruszywo filtracyjne łamane
 6. Po zamontowaniu okien i parapetów należy: odtworzyć ubytki powstałe po montażu, zagruntować powierzchnię, pomalować ścianę w której zamontowane jest okno.
 7. Tak, nawiewniki okienne ręcznie sterowane
 8. Zalecaną metodą jest montaż okien ciepły.
 9. Proszę o wyposażenie drzwi w:  samozamykacz, elektrozaczep, klamkę od wewnątrz i pochwyt od zewnątrz.
 10. Przy t ≥ 20st.C  U=0,9W(m2K)
 11. Dwie pary drzwi, pierwsza para w przyziemiu łącznika a druga para na parterze łącznika.

Pytania Nr 2 z dnia 27.07.2021 r.

 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji – Inwentaryzacji budynków A, C, B-łącznik  z obmiarami, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie brakującej dokumentacji.
 2. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany. Brak w załączonych dokumentach.
 3. Przy budynkach A, B, C istnieją studzienki doświetlające, większość z nich nie doświetlają stolarki okiennej ponieważ istniejąca stolarka jest powyżej gruntu. Proszę o informację co należy z nimi zrobić. Jeżeli są do likwidacji to w której pozycji kosztorysowej ująć ich rozbiórkę.
 4. Czy do docieplenia stropodachów Wykonawca może przyjąć EKOFIBER. Które z budynków mają być ocieplone wdmuchiwanym granulatem, które styropianem od spodu stropu a które styropapą.
 5. W zakresie robót mowa jest o wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (tynk mineralny lub akrylowy) i malowaniu elewacji farbą silikatową. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie na elewacji wyprawę cienkowarstwową z tynku silikonowego (baranek).
 6. W strefie cokołowej przewidziano wykonanie wyprawy cienkowarstwowej (tynk mineralny lub akrylowy) czy Zamawiający dopuści wykonanie wyprawy ścian tynkiem mozaikowym (kamyczek) zamiast wyprawy cienkowarstwowej.
 7. Jakim materiałem należy wykonać ściany wejścia głównego do budynku A (przy podjeździe), wyprawą cienkowarstwową czy tynkiem mozaikowym. Proponujemy tynk mozaikowy, który jest bardziej odporny na uszkodzenia.
 8. Przy studzienkach doświetlających przy których stolarka okienna jest poniżej gruntu po wykonaniu ocieplenia należy zmniejszyć kraty przykrywające te studzienki. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie tych prac, które nie są ujęte w załączonych przedmiarach robót.
 9. Na udostępnionych elewacjach pokazane są bonie czy tylko ich imitacja. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 10. Przy budynkach A, B, C oraz nad biurem PRO MORTE nad wejściami są daszki. Proszę o informację jakie prace należy wykonać na tych daszkach. Brak w przedmiarach robót.
 11. Przy budynku C od strony budynku A jest opaska betonowa z wyżłobionym korytem ze spadem do studzienek. Według pkt. 4 zakresu robót jest wykonanie drenażu jednorurowego. Czy istniejącą opaskę betonową należy skuć i resztę prac wykonać zgodnie z pkt. 4 i 5 zakresu robót czy Zamawiający ma inne rozwiązanie.
 12. Przy budynku C jest taras nad wentylatorownią. Posadzka tarasu jest bardzo spękana a ściany tarasu ponad gruntem z cegły kratówki są bardzo zniszczone (zlasowana cegła). Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca w ramach tego zadania wykonał remont kapitalny tego tarasu wraz z wymianą balustrady tarasu. W załączonej dokumentacji i przedmiarach robót brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej tarasu.
 13. Przy budynku C przy wejściu do biura PRO MORTE są schody z podestem. Posadzka schodów i podestu jest zniszczona a ściany są spękane i są duże ubytki zlasowanej cegły. Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca w ramach tego zadania wykonał remont kapitalny tych schodów wraz z wymianą balustrady.
 14. W pkt. 14 zakresu robót mowa jest o malowaniu ścian wewnętrznych w których będą wymieniane okna. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonanie gładzi w tych pomieszczeniach i czy całe pomieszczenia będą do malowania czy tylko ściana z oknem. Brak tego zakresu robót w załączonym przedmiarze robót.
 15. W pkt 9 zakresu robót mowa jest o wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk. Cz Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie parapetów z blachy powlekanej, pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej a pas podrynnowy, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

Odpowiedź na Pytania Nr 2 z dnia 27.07.2021 r.

 1. Tak. Inwentaryzacja w formie plików *.PDF została dołączona do pobrania powyżej.
 2. Wymiary stolarki i ilości podane zostały w przedmiarze. Ilość stolarki wynika również z załączonej inwentaryzacji.
 3. Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 1 (powyżej)
 4. Tak dopuszczamy EKOFIBER. Sposób ocieplenia stropodachów innych budynków opisany w odpowiedzi na Pytanie Nr 1 (powyżej)
 5. Tak dopuszcza się
 6. Tak dopuszcza się
 7. Zgoda na tynk mozaikowy
 8. Tak
 9. W środkowej części budynku ,,A” i ,,C” jest umieszczony pionowy pas o innym kolorze niż elewacja obok z poziomymi liniami. Pas ten na szczytach obu budynków zakończony jest ozdobnym łukiem. W tych miejscach należy wykonać minimalne cofnięcie elewacji dające efekt trójwymiarowy boni elewacyjnych. Reszta widocznych na elewacji ,,boni” jest malowana (imitacja boni elewacyjnych)
 10. Należy wymienić papę, zamontować obróbki blacharskie wraz z nowymi rynnami
 11. Opaskę należy skuć a resztę prac wykonać zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5
 12. Należy wykonać remont ścian zewnętrznych, ocieplenie jak dla reszty budynku, dokonać remontu stropodachu tarasu, wymienić balustrady jak dla reszty obiektu (balustrady proste, malowane metodą proszkową)
 13. Tak
 14. Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 1 (powyżej)
 15. Tak