Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2021 r.

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM 

2) Zal nr 1 do Zapytania – Formularz oferty_węzeł ciepła+system JCM

3) Zal nr 2 do Zapytania – Wykaz robót_węzeł ciepła+system JCM

4) Zal nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_węzeł ciepła+system JCM

5) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM

6) Zal nr 5 do Zapytania – Audyt Efektywności Energetycznej – SOZE – Jawor – JCM

7) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM

8) Zapytanie ofertowe – zadanie 4_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

9) Zal nr 4 do Zapytania – OPZ_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

10) Zal nr 6 do Zapytania – STWiOR_węzeł ciepła+system JCM_zmiana 20220103

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego_20220103

komponenty węzła cieplnego JCM + schemat

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 6/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 6/2021:

W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania prosimy o sprecyzowanie zakresu modernizacji węzła ciepła i związanych z tym prac obiektowych na instalacji wewnętrznej szpitala (np. przebudowa rozdzielaczy niskich parametrów w budynku szpitala i kotłowni). Prosimy również o określenie przedmiotu działanie BMS który w specyfikacji oprócz monitoringu pracy węzła cieplnego zawiera również obsługę i sterowanie instalacją oświetleniową obiektu.