Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 2” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.09.2021 r. 

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 2_PV JCM

2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy_PV JCM

3) Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz robót_PV JCM

4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_PV JCM

5) Załącznik nr 4 do Zapytania – OPZ_PV JCM

6) Załącznik nr 5 do Zapytania – Inwentaryzacja budynku z 3 lutego 2021

7) Załącznik nr 6 do Zapytania – SSTWiOR_PV JCM